Menu

Mobning

 

Hent som pdf 

FC THY PIGER’S ANTIMOBBESTATEGI

FC THY PIGER ønsker at skabe en fodboldklubkultur, hvor alle piger trives og føler sig trygge og velkomne.

Selv om langt de fleste piger er glade for at gå til fodbold i deres fritid, så oplever en nogle også at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor af de andre piger til fritidsaktiviteter som fodbold.

 FC THY PIGER har et mål om at fremme en klubkultur i pigefodbolden, hvor samtlige involverede gør en indsats for, at alle piger trives. Trivsel og antimobbe strategien er målrettet både piger, trænere, samarbejdsudvalget og forældre, fordi de alle spiller en rolle for kulturen i FC THY PIGER.

Baggrunden er, at vi i dag ved, at årsagen til mobning findes i det fællesskab, som piger færdes i, og at vi forebygger mobning, når vi styrker klubbens fællesskab og pigernes tolerance over for hinanden.

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når en pige bliver mobbet, mistrives det. Og når en gruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i gruppen handler om at give alle piger de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

 

MÅL

Samarbejdsudvalg

 1. FC THY PIGER ønsker at skabe en fodboldklubkultur, hvor alle piger trives og føler sig velkomne.
 2. Årgangsansvarlige skal løbende være i kontakt med trænerteamet og have dialog om trivsel og mistrivsel ved pigerne.
 3. Lave sociale tiltag for alle, som fremmer trivsel ved alle.

Trænerteam

 1. Klubfidusen over tid skal være en del af træneruddannelsen. (Mary Fonden).
 2. Gennem træning og samtale være opmærksom på den enkelte piges trivsel.
 3. Gennem dialog med forældre og samarbejdsudvalget at få viden om den enkelte piges trivsel og udfordringer.
 4. Kontakte årgangsansvarlig i samarbejdsudvalget, når der opstår mobning.
 5. At der ikke er mobiltelefoner i omklædningsrummet ved træning og kampe.
 6. At have en kvindelig holdleder/forældre der kan være med i omklædningsrummet og observere evt. udfordringer og bekymringer ved pigerne.

Spiller 

 1. Alle piger trives og føler sig trygge og velkommen i FC THY PIGER.
 2. At den enkelte pige, har mod til at gøre opmærksom på hvis hun eller andre bliver mobbet.
 3. Tager medansvar for sin egen og andres trivsel.

Forældre

 1. Kontakt årgangsansvarlig og trænerteam ved mobning af fcthy piger.
 2. Medansvarlig for FC THY PIGER’S trivsel.
 3. Gøre trænerteamet/årgangsansvarlige opmærksom på hvis der sker større traumer i en piges liv, som kan påvirke trivelse på fodboldbanen. Eksempelvis et dødsfald i familien, skilsmisse, spiseforstyrrelser mm.

 

STRATEGI

Samarbejdsudvalg

 1. Mobning skal standses omgående, da det kan sætte sig i sjælen langt ind i livet. FC THY PIGER har mulighed for at sætte ind meget tidligt, og her kan anbefales materialet fra DBU, som hedder KLUBFIDUSEN (www.klubfidusen.dk), som behandler emnet meget seriøst.
 2. Hvis en årgangsansvarlig kontaktes om mobning i en årgang:
 3. Laves en handleplan. Hvem skal indkaldes til møde; spiller, forældre, trænerteam mfl.
 4. Skal der anvendes hjælpepersoner evt. mentaltræner.
 5. Skal der laves fællesinformationer og strategi og plan.
 6. Evaluering og evt. ny plan.

Trænerteam

 1. Hurtigt tage en snak med den som mobber, og man skal gøre vedkommende klart, at det ikke tolereres og kan medføre bortvisning.
  1. Tage en samtale med hele holdet om sådan en problematik.
 2. Hvis et trænerteam oplever mobning i gruppen, så kontaktes årgangsansvarlig i samarbejdsudvalget. Herefter udarbejdes en handleplan for udfordringen, afhængig af implicerede og omfang. Eks. Er det to piger, det drejer sig om, så indkaldes de to piger og deres forældre til møde. Eller er det hele holdet/gruppen, så indkaldes der til forældremøde/spillermøde.
 3. Mentaltræner i FC THY PIGER er en ressourceperson, som kan benyttes ved mobbeproblematikker.
 4. Undgå mobiltelefoner i omklædningsrummet. For at fremme det sociale og undgå at uheldige billeder fra omklædningsrummet bliver vist på de sociale medier.

 

Spiller

 1. Hvis man ser eller hører mobning så kontakt trænerteamet og/eller forældre.
 2. Hvis der kommer nye spillere så hjælp dem til at føle sig trygge ved at snakke med dem.
 3. Undgå sladder. Vær i stedet åben og ærlig.
 4. Vær medansvarlig for at alle føler sig trygge og velkommen. Snak med alle. Man behøver ikke at være bedste venner med alle men respekter alle.

 

Forældre

 1. Vær opmærksom på jeres piges trivsel ifht træning, kamp og det sociale i FC THY PIGER.
 2. Informer årgangsansvarlig og/eller trænerteamet, hvis man bliver bekendt med mobning eller at en pige mistrives i FC THY PIGER.

 

(læs også DBU-nyhed: "KRONPRINSESSE MARY PÅ BANEN I KAMPEN FOR GLADE FODBOLDBØRN")

 

 

 

 

Luk